Vận tải bằng đầu kéo Container
Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển các loại hàng đóng trong container (FCL), Việt Á đã trang bị đội xe với trên 20 xe đầu kéo container và 60 rơ-mooc/rơ-mooc chuyên dụng.
 
Left direction
Right direction