Hàng triễn lãm, hàng dự án
Việt Á thay mặt cho khách hàng thực hiện việc giao nhận hàng hóa tham gia triễn lãm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước bao gồm:
- Xin giấy phép tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập.
- Giao hàng hóa đến nơi triễn lãm.
- Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc mua bán, đóng thuế, giao nhận hàng trong suốt thời gian diễn ra triễn lãm.
 
Left direction
Right direction