Giao nhận
Quy trình xuất nhập khẩu
  • Thay mặt cho khách hàng, chúng tôi chuẩn bị, thực hiện và giải quyết toàn bộ những vấn đề có liên quan đến xuất nhập khẩu:
  • Chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ xuất nhập khẩu
  • Thực hiện việc khai báo hải quan điện tử
  • Giúp khách hàng tra cứu thuế suất nhập khẩu và áp mã số thuế.
  • Làm thủ tục hải quan hiệu quả, thực hiện việc kiểm hóa và giao hàng nhanh chóng.
  •  Thông báo thường xuyên cho khách hàng về lịch trình nhận hàng và giao hàng nhằm góp phần vào việc xậy dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả, gia tăng hiệu quả kinh doanh của khách hàng.
  • Thanh lý tờ khai, thực hiện các thủ tục miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.
  • Tư vấn cho khách hàng trong việc xin giấy phép nhập khẩu.
  • Cập nhật những thông tin thuế mới nhất cũng như là những vấn đề khác có liên quan đến xuất nhập khẩu.
 

THƯƠNG MẠI